ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering er en norsk stiftelse som eier og fordeler overskuddet fra sjansespillet Extra, som driftes og markedsføres av Norsk Tipping gjennom en avtale siden mars 1996. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.

ExtraStiftelsen har 31 medlemsorganisasjoner. Den ble stiftet i 1994 under navnet Helse og Rehabilitering. Stiftelsen ble opprettet av Den Norske Kreftforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Blindeforbund.

Siden 2012 har Hans Christian Lillehagen vært generalsekretær i ExtraStiftelsen.

ExtraStiftelsen er Norges største pengeutdelende stiftelse. Alle godkjente organisasjoner kan søke om midler. Tildeling av midler fra overskuddet finner sted én gang i året, i slutten av november. Søknadsfrist er 15. juni hvert år.

Siden oppstart har over 6743 prosjekter fått støtte, på totalt 3,6 milliarder kroner.

I 2014 delte stiftelsen ut 238 millioner kroner til over 600 prosjekter i regi av 107 organisasjoner.

Stiftelsen gir ut Extra-bladet, som kommer to til fire ganger i året i et opplag på 3 300. Det sendes gratis til organisasjoner, prosjektledere, media, politikere og andre som ønsker å motta bladet. Det kan også lastes ned på ExtraStiftelsens nettsider.